Kort geding om Stint vindt plaats op 18 oktober

De rechtbank Midden-Nederland behandelt op donderdag 18 oktober om 14.00 uur de zaak tussen kinderdagverblijf ‘Het Kinderstraatje’ en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De zitting vindt plaats in het gerechtsgebouw in Utrecht. 

Op 14 november 2011 is er een besluit genomen om De Stint aan te merken als bijzondere bromfiets en daarmee toe te laten tot het Nederlandse verkeer. De minister heeft na het dodelijke drama in Oss op maandag 1 oktober besloten om dat besluit te schorsen. De schorsing van het besluit geldt voor onbepaalde tijd en trad op 2 oktober in werking.

Lees ook: Stints verboden op openbare weg

Kinderdagverblijf Het Kinderstraatje heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de minister en heeft bij monde van advocaat Werner van Benem om een voorlopige voorziening gevraagd. Dat is een spoedprocedure en valt onder het bestuursrecht. Mies van Zundert, eigenaresse van Het Kinderstraatje heeft geen rijbewijs en is dus op de Stint aangewezen want volgens haar is lopen met de kinderen 'levensgevaarlijk'.

Lees ook: Minister wacht kort geding om Stintverbod

Aan het einde van de zitting geeft de rechter aan wanneer de uitspraak volgt, naar verwachting is dat binnen twee weken na de zitting.