De Efteling mag uitbreiden

De gemeenteraad van Loon op Zand heeft donderdagavond 20 september 2018 het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030 gewijzigd vastgesteld. Het plan is het eindresultaat van een intensieve samenwerking met veel belanghebbenden. De gemeenteraad toetst jaarlijks of aan de voorwaarden die zijn gesteld aan de uitbreiding van de Efteling wordt voldaan. Deze werkwijze draagt bij aan de beoogde evenwichtige balans tussen de leefbaarheid van de inwoners en de ontwikkeling van het attractiepark.

De gemeente hecht veel waarde aan de meningen van haar inwoners. Wethouder Gerard Bruijniks: “We zijn ervan overtuigd dat er nu een zorgvuldig afgewogen plan ligt. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat we niet alle wensen hebben kunnen inwilligen. We zijn erg blij met de reacties van onze inwoners. Mede hierdoor is het plan aangescherpt. Ook in de toekomst blijft goed burenoverleg tussen de Efteling en onze inwoners belangrijk. De gemeente neemt hierin het voortouw. Goed met elkaar in gesprek blijven is de basis voor een goede samenwerking.”

Hieronder de raadsvergadering van de gemeente Loon op Zand