Polen geschorst als lid ENCJ

Polen is geschorst als lid van het netwerk voor Europese Raden voor de rechtspraak. De ENCJ laat in een persbericht weten het lidmaatschap van de Poolse Raad voor de rechtspraak, de KRS, tijdelijk op te schorten. Bijna alle aanwezige lidstaten steunen het voorstel dat vorige maand werd ingediend. 

Door maatregelen van de Poolse regering stond de rechtsstaat in Polen al enige tijd zwaar onder druk. De Poolse Raad voldoet niet meer aan de eisen die aan het lidmaatschap van de ENCJ worden gesteld. Elk land dat lid is van de ENCJ heeft beloofd dat er onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak is. Als een lid zich niet houdt aan deze afspraken, is het mogelijk om het land uit te sluiten van het netwerk.