Rechtbank buigt zich in maart over verbod Hells Angels

Op woensdag 6 maart 2019 en donderdag 7 maart 2019 behandelt de rechtbank Midden-Nederland de civielrechtelijke verzoekschriftprocedure waarin het Openbaar Ministerie de rechtbank vraagt om Hells Angels in Nederland te verbieden.

De zitting van woensdag 6 maart 2019 begint om 09.00 uur. Op die zitting zullen eerst het Openbaar Ministerie en daarna Hells Angels Motorcycle Corporation in de gelegenheid worden gesteld om in eerste termijn het woord te voeren.

De rechtbank zal daarna in overleg met partijen het procesverloop voor de tweede zittingsdag vaststellen. De tweede zittingsdag begint ook om 09.00 uur.

Dit is een voorlopige planning. Er kunnen ontwikkelingen zijn die maken dat de planning wordt aangepast. Op woensdag 13 maart en woensdag 20 maart heeft de rechtbank eventuele uitloopdagen gereserveerd. De rechtbank is van plan om woensdag 29 mei, om 10.00 uur, mondeling uitspraak te doen.