'Trump gijzelt Melania op straffe van deportatie'

Omarosa Manigault-Newman doet in haar nieuwste boek 'Unhinged' een opzienbarende bewering: ze stelt dat Donald Trump zijn vrouw Melania zou kunnen deporteren als die het lef heeft om te willen scheiden terwijl hij het presidentsambt bekleedt. Volgens de schrijfster wacht een 'gegijzelde' Melania dan ook tot Trump president-af is. Saillant detail: Omarosa werd in december ontslagen uit het Witte Huis vanwege 'integriteitsschendingen'. 

Volgens Omarosa heeft Trump een rol gespeeld bij de immigratie van de Sloveense Melania, ook al wordt er gezegd dat de twee elkaar pas twee jaar later leerden kennen in Manhattan, waar Melania als model werkzaam was. In de afgelopen maanden heeft Trump stappen ondernomen om het staatsburgerschap af te nemen van personen die hebben gelogen of anderszins vals gespeeld hebben in het naturalisatieproces.

Omarosa denkt zeker te weten dat Trump daar persoonlijke bedoelingen mee heeft gehad. Het zou er voor zorgen dat hij zijn vrouw het staatsburgerschap kan ontnemen en laten deporteren als ze van hem zou scheiden tijdens zijn presidentschap. Ze voegt er aan toe dat Melania volgens haar de tijd aftelt tot ze veilig van Trump kan scheiden. 

Stephanie Grisham, de communicatiedirecteur van de first lady, weerlegde de beweringen van Manigault-Newman in een verklaring: “Mevrouw Trump heeft zelden of nooit contact gehad met Omarosa. Het is teleurstellend dat ze zo uithaalt en wraakzuchtig is, zeker na alle kansen die de president haar heeft geboden.”

Het Witte Huis doet het boek van Omarosa, dat 14 augustus verscheen, af als leugenachtig en zegt dat het vol staat met valse beschuldigingen.