Ruzie over antisemitisme in Britse Labourpartij

Het bestuur van de Britse Labourpartij heeft een nieuwe richtlijn om aan te duiden wat antisemitisme is. Dat volgt op jarenlang gesteggel nadat oud-burgemeester van Londen Ken Livingstone werd geschorst omdat hij had beweerd dat Adolf Hitler het zionisme steunde. Joodse organisaties en Labour-parlementariërs zijn echter ontevreden. De richtlijn zou de definitie van de Internationale Holocaust Herdenkings Alliantie (IHHA) namelijk onvoldoende volgen.

Het is een nieuw hoofdstuk in de ruzie tussen de sociaaldemocratische parlementsleden en het socialistische partijbestuur. Laatstgenoemde schoof in 2015 de uiterst linkse Jeremy Corbyn naar voren, die vervolgens tweemaal een leiderschapsverkiezing won.

De parlementariërs en de joodse organisaties willen dat de IHHA-definitie volledig wordt nageleefd, maar Corbyn en zijn volgelingen vinden dat daarmee kritiek op Israël wordt bemoeilijkt zo niet onmogelijk gemaakt. De beschuldiging van antisemitisme in de partij wordt door hen gezien als nieuwe poging om van Corbyn af te komen.

Het probleem zit 'm erin dat de oppositiepartij weliswaar de kerndefinitie van de IHHA aanvaardt, maar vraagtekens plaatst bij voorbeelden die deze moeten ondersteunen dan wel verduidelijken. Die kerndefinitie (eigenlijk een 'werkdefinitie') luidt als volgt:

"Antisemitisme is een zekere perceptie van Joden, die kan worden uitgedrukt als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme kunnen gericht zijn tegen Joden of niet-Joden, tegen hun eigendommen, of tegen instellingen van de Joodse gemeenschap danwel godsdienstige instellingen."

Corbyn zegt dat antisemitisme een vorm van racisme is, en dat hij er alles aan zal doen om dit uit de partij te verbannen wanneer het de kop opsteekt. Maar volgens de critici zijn er tenminste vier voorbeelden van antisemitsme die de IHHA bij zijn definitie voegt, maar die Corbyn schijnbaar niet wil onderschrijven:

"Joodse mensen ervan betichten loyaler te zijn aan Israël dan aan Groot-Brittannië"
"Claimen dat Israëls bestaan als staat racistisch is"
"Hogere gedragsstandaarden van Israël vereisen dan van andere landen"
"Hedendaags Israëlisch beleid vergelijken met dat van de Nazis"

'Fout'
Het nieuwe Labourbeleid noemt het "fout" om mensen te beschuldigen loyaler te zijn aan Israël, maar wil niet zover gaan het ook antisemitisch te noemen. Nazivergelijkingen worden genoemd als iets dat tot disciplinair onderzoek zou kunnen leiden. In beide gevallen weigert de partij dus om het op voorhand als antisemitisch te veroordelen.

De beleidscode stelt in plaats daarvan dat "Joodse mensen hetzelfde recht op zelfbeschikking hebben als andere mensen". Het ontzeggen van dat recht "komt neer op ongelijke behandeling van Joodse mensen, en is derhalve een vorm van antisemitisme".

De ruzie in de partij bereikte onlangs een nieuw dieptepunt nadat Labour-Hogerhuislid Dame Margaret Hodge Jeremy Corbyn had uitgescholden en een antisemiet had genoemd vanwege zijn voorstel. Ze kan mogelijk strafmaatregelen verwachten. Hodge eist dat de IHHA-definitie inclusief alle voorbeelden integraal door de partij wordt overgenomen. Het is volgens haar "verschikkelijk om in 2018" voor zoiets nog te moeten strijden. "Het wordt steeds lastiger voor Joodse mensen om nog Labour te stemmen."

In september zullen Labour-Lagerhuisleden vermoedelijk vóór aanname van de volledige IHHA-definitie stemmen, aldus de BBC. Daarme lijkt de parlementaire Labourpartij opnieuw op ramkoers met het partijbestuur te liggen.