Eerste toespraak nieuwe Turkse oppergeneraal

In de Hurryiet online vescheen net als last minute bericht de toespraak van de nieuwe chef van de generale staf Yasar Güler. Wat zoveel betekent als dat hij de Turkese opperbevelhebber is. 

Tot twee maal toe noemde hij Ataturk als het grote voorbeeld. Ataturk, wiens principes en hervormingen Turkije uit de eeuwen van het sultanaat naar een moderne westerse maatschappij brachten.

Hij roemt de grote kracht van het leger, ter land, zee en in de lucht, en beschouwt het turkese leger als één van de meest gerespecteerde legers ter wereld. Hij roept op om in eenheid de Turkse natie te verdedigen.

De korte speech werd afgesloten door nogmaals expliciet Gazi Mustafa Kemal Ataturk te noemen als hun eeuwige commander-in-chief.

En wenst afsluitend alle leden van het Turkse leger van ieder niveau en hun familie gezondheid, geluk en succes.

En aldus heeft Turkije dus een nieuwe Chief of General Staff.