LSVB: 'Basisbeurs moet terug'

In de vandaag uitgebrachte beleidsmaatregelenmonitor van OCW blijkt dat sinds het afschaffen van de basisbeurs de ongelijkheid is toegenomen. Studenten waarvan de ouders niet hebben gestudeerd of die minder geld hebben zijn angstiger om te lenen, maar moeten tegelijkertijd meer lenen om hun studie te betalen. Hierdoor gaan studenten uit armere milieus minder vaak studeren.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) waarschuwt al langer voor de tweedeling door het leenstelsel. LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos reageert dan ook teleurgesteld: “Opnieuw worden de gevolgen van het afschaffen van de basisbeurs pijnlijk duidelijk. Juist studenten met een minder bevoorrechte achtergrond hebben het hierdoor nóg moeilijker. De basisbeurs moet heringevoerd worden door de minister”.

Lenen is steeds meer de norm aan het worden. Ouders die minder geld hebben of minder opleiding hebben genoten raden hun kinderen echter sterk af om te lenen. En dat terwijl niet lenen geen optie is voor deze groep, aangezien hun ouders onvoldoende geld kunnen bijleggen. Ten tijde van de basisbeurs speelden deze problemen veel minder. LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos stelt dan ook dat: “Door de basisbeurs her in te voeren, kan iedereen weer studeren. Nu deze gevolgen met harde cijfers worden onderstreept, is het tijd om het leenstelsel voor eens en voor altijd terug te draaien”.