Tien Groningers testen elektrische deelauto

De stad Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is duurzaam en emissieloos rijden. 22% van alle energie die in Groningen gebruikt wordt, wordt in het verkeer verbruikt. Auto's die gebruikmaken van fossiele brandstoffen, zoals benzine, diesel en gas, stoten niet alleen CO2 uit, maar produceren ook veel fijnstof. Dat is slecht voor de leefbaarheid en de gezondheid. Elektrisch rijden draagt bij aan het halen van de energiedoelstellingen van de provincie en de gemeente Groningen.

Slim en groen
Bij elektrische deelauto’s snijdt het mes aan twee kanten: ze zijn slim én groen. Elektrische auto's zijn groen omdat ze geen CO2 uitstoten. Door auto's te delen, worden ze efficiënter gebruikt en is er minder parkeerruimte nodig. In de stad Groningen is de parkeerdruk hoog en de beschikbare openbare ruimte beperkt. Gemiddeld 95% van de tijd staat een auto stil. Door met meer mensen gebruik te maken van één auto, kan de openbare ruimte efficiënter gebruikt worden en zijn er minder parkeerplaatsen nodig. De vrijgekomen ruimte kan voor andere doelen worden gebruikt.

Testrijders
Om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden en autodelen, startte Natuur & Milieu in 2014 het project Testrijders. In samenwerking met diverse gemeenten in Nederland krijgen consumenten de kans om tegen een heel voordelig leasetarief, op een laagdrempelige manier, kennis te maken met elektrisch rijden. Voorwaarde is dat ze de auto delen met kennissen, collega’s, vrienden, buren en via online deelplatformen. Op deze manier hebben inmiddels 80 Testrijders in Nederland al gezorgd voor bijna 15.000 deelmomenten.

In de gemeente en provincie Groningen starten tien Testrijders. Ze delen niet alleen hun auto, maar ook hun ervaringen en tips rondom elektrisch autodelen.

Tien Groningers testen elektrische deelauto (Foto: Norbert Waalboer )
Gedeputeerde Nienke Homan met testrijder.  (Foto: Norbert Waalboer )