Zakken voor inburgeringstoets is vrijstelling

Mogelijk goed nieuws voor scholieren en studenten in het hele land. Als je maar vaak genoeg zakt krijg je vanzelf ontheffing! Nou ja, als je migrant bent en geen zin hebt in het inburgeringsexamen. Of scholieren in Nederland datzelfde privilége hebben valt te betwijfelen. Het AD heeft cijfers opgevraagd bij DUO. Dat is de overheidsdienst die gaat over inburgering en daaruit blijkt dat meer dan 3000 immigranten zo vaak zijn gezakt voor het examen dat ze zijn vrijgesteld. Ze mogen gewoon in Nederland blijven.

Normaliter moeten immigranten binnen drie jaar het inburgeringsexamen halen, maar nu blijkt dat als ze 600 lesuren hebben gevolgd en vier keer zijn gezakt ze gewoon ontheffing krijgen. Dat heeft geen enkel gevolg voor hun verblijfsstatus.

Bij het examen moet onder meer worden aangetoond dat men de taal voldoende beheerst om te kunnen werken, en of ze snappen hoe het hier in Nederland precies werkt met vrijheden, rechten, plichten en omgangsvormen.

Gelukkig lijkt er ook goed nieuws, want er werden ook ruim 2700 boetes uitgedeeld aan immigranten die te langzaam inburgeren. Bij te weinig inspanning kan een boete van 1250 euro krijgen. De helft van de boetes is overigens nog niet volledig betaald.

Migranten kunnen voor hun taallessen tot 10.000 euro lenen bij DUO. Als een asielzoeker zijn examens binnen de tijd haalt, hoeft hij het geleende geld niet terug te betalen. Dat wordt dan een gift die wij met z'n allen ophoesten. Bij DUO staan nu 81.838 leningen voor inburgering uit voor een totaal bedrag van ruim 400 miljoen euro. Hiervan zijn er inmiddels ruim 8800 kwijtgescholden, met een totale waarde van 60 miljoen. In totaal zijn er slechts 98 leningen terugbetaald.

Zakken? Dan krijg je toch gewoon vrijstelling!
Zakken? Dan krijg je toch gewoon vrijstelling!