Amsterdam gaat niet onderhandelen met We Are Here

"We Are Here kan geen voorwaarden stellen aan 24 uursopvang. We gaan niet onderhandelen, we gaan een voorstel doen en voorleggen aan de gemeenteraad."

Zo reageert de Amsterdamse locoburgemeester en wethouder Rutger Groot Wassink (werk en inkomen) op het bericht dat de groep uitgeprocedeerde asielzoekers bij nader inzien toch openstaat voor de door Amsterdam aangeboden 24 uursopvang, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ze willen bijvoorbeeld juridische hulp en een educatief programma.

"Ik wil met iedereen praten en horen wat de mogelijkheden zijn, met alle partners, bewindspersonen en hulpverleners, maar wij als college stellen de voorwaarden", aldus Groot Wassink woensdag in de gemeenteraad. Hij wilde niet vooruitlopen op hoe de opvang eruit moet gaan zien: "Het moet zorgvuldig gebeuren. We zijn nog geen week 'in office' en dit vereist grote zorgvuldigheid en moet bovendien worden afgestemd met het Rijk."

'Geen onderhandeling over 24 uursopvang'
'Geen onderhandeling over 24 uursopvang' (Foto: ANP)