Kabinet scherpt eisen burgerschapsles aan

Het kabinet gaat verduidelijken wat leerlingen moeten leren over hun plek in de samenleving. De huidige wet is te onduidelijk over het zogeheten burgerschapsonderwijs, vindt minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs).

De Tweede Kamer vindt de vorming van kinderen tot burgers met respect voor elkaar, de democratie en de rechtstaat de laatste jaren heel belangrijk. Slob wijst erop dat kinderen die waarden niet vanzelf oppikken. Nu de samenleving verbrokkelt en veelkleuriger wordt, moeten basis- en middelbare scholen zich extra inspannen om hun leerlingen burgerschap bij te brengen, vindt hij.

De wet liet echter tot dusverre in het midden wat van scholen wordt verwacht. Het burgerschapsonderwijs komt daardoor soms niet uit de verf. Wie per jaar een achternamiddag aan burgerschap besteedt, voldoet al aan de eisen. Nederlandse kinderen weten minder van de beginselen van een democratische samenleving dan leeftijdsgenootjes in andere Europese landen, zegt de minister in Trouw.

Slob wil nu in de wet opnemen dat scholen hun leerlingen kennis over en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtstaat bijbrengen. Ook moet de school een oefenplaats zijn, waar kinderen kunnen oefenen hoe je je als burger gedraagt. Verder moeten leerlingen van leraren en ander personeel het goede voorbeeld krijgen.

Door de wetswijziging weten scholen beter waar ze aan toe zijn, hoopt Slob. Als ze toch in gebreke blijven, kan de inspectie hen met de nieuwe wet beter aanspreken en zo nodig aanpakken.

Meerdere partijen in de Kamer maken mede zo'n punt van burgerschapsonderwijs omdat ze bang zijn dat bijvoorbeeld islamitische scholen leerlingen verkeerde ideeën over de samenleving meegeven. Kamerleden wijzen dan op onderzoeken waaruit blijkt dat leraren niet durven lesgeven over de holocaust of verzwijgen dat ze homo zijn uit angst voor negatieve reacties.

De nieuwe wet botst niet met de vrijheid van onderwijs, vindt Slob. Scholen mogen volgens hem zelf blijven bepalen hoe ze hun leerlingen tot burgers vormen. "Zolang je maar wel onze fundamentele waarden en vrijheden respecteert en onderwijst."

Kabinet scherpt eisen burgerschapsles aan
Kabinet scherpt eisen burgerschapsles aan (Foto: ANP)