Rijksoverheid ICTproject: 20 miljoen weggegooid voor kinderopvangfinanciering

De huidige financieringswijze van kinderopvang leidt bij een aanzienlijk deel van de ouders tot terugvorderingen en nabetalingen. Het vorige kabinet heeft geld gestoken in ICT om dat te verbeteren. Vorige week is besloten dat dat geld, €20 miljoen (and counting) wordt weggegooid en dat de vleugellamme belastingdienst het maar moet fixen.

De staatssecretaris van Financiën (Menno Snel) heeft vorige week de 2e Kamer ingelicht dat de vernieuwing bij de Belastingsdient, het zogenaamde Innovatieprogramma, geleid heeft tot zo'n puinhoop dat er ingegrepen moet worden. Hij schrijft hierover: "Ik concludeer dat het verloop van de uitstroom van medewerkers en het tempo waarmee de werkpakketreductie wordt gerealiseerd, bepalend zijn voor het functioneren van de Belastingdienst. Indien dat niet gelijk op gaat, wat de komende periode het geval lijkt te zijn, leidt dat zonder aanvullende maatregelen tot een teruggang in het presteren van de Belastingdienst."

Tezelfdertijd hebben we een staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, en die schrijft op 25 april in haar brief aan de 2e Kamer: "De afgelopen jaren zijn er echter veel verbeteringen ingezet bij de Belastingdienst, met als doel het terugdringen van de (hoge) terugvorderingen bij burgers. De Belastingdienst heeft, naar mijn oordeel, meer grip op de processen gekregen en stabiliteit in de uitvoering van de kinderopvangtoeslag gebracht.

In al haar wijsheid heeft mevrouw van Ark daarom besloten dat de belastingdienst tóch maar de boel met de kinderopvangtoeslagterugbetaalchaos moet oplossen, want dat kunnen ze best. Ok, denk je dan, dat zal dan wel. Maarrrrrrrrr er is al een jaar gewerkt aan nieuwe programmatuur voor de finaciering van de kinderopvang. De vórige staatssecretaris heeft namelijk DUO gevraagd om hier wat voor te maken. De nieuwe staatssecretaris is "onder de indruk van de manier waarop DUO tot nu toe, in goede samenwerking met de veldpartijen, bezig was met de ontwikkeling van het financieringssysteem."

Niettemin moet DUO er mee stoppen. Jammer dan. Er is al twintig miljoen euro uitgegeven aan het project bij DUO. En zoals de staatssecretaris fijntjes opmerkt, de 'afbouw van de programmaorganisatie' gaat ook nog geld kosten.