133.000 veiligheidswerkers in 2016

Van alle werkzame personen in Nederland was in 2016 1,6 procent (133.000 personen) werkzaam als veiligheidswerker. Dit betreft onder andere brandweerlieden, politiemensen en militairen. 12,8 procent van de werkzame personen was in 2016 werkzaam in een veiligheidsgerelateerd beroep. Dit betreft naast de veiligheidswerkers ook beroepen zoals rechters, cybersecurity experts, fraudebestrijders en sociale hulpverleners. Dit blijkt uit een in opdracht van The Hague Security Delta (HSD) samengesteld rapport en cijfers van het CBS.

Het CBS kent in zijn standaard beroepenclassificatie alleen personen die werkzaam zijn als veiligheidswerker. Veiligheidswerkers leveren vooral veiligheid. Veiligheidswerkers zijn onder andere brandweerlieden, politiemensen en militairen. In de periode 2013–2016 is het aandeel veiligheidswerkers afgenomen van 1,8 procent van het aantal werkzame personen in 2013 tot 1,6 procent in 2016.

In het rapport 'Education and labour market in the security domain' definieert HSD de veiligheidsgerelateerde beroepen. Veiligheids- gerelateerde beroepen zijn de traditionele veiligheidsberoepen zoals hiervoor genoemd, en beroepen waar de zorg voor veiligheid maar één van de beroepstaken is, bijvoorbeeld advocaten en rechters, ICT’ers (cybersecurity experts), fraudebestrijders en sociale hulpverleners. Deze laatste groep heeft bijvoorbeeld een rol in het voorkomen van huiselijk geweld, het helpen van verwarde personen en de vroegtijdige signalering van radicalisering.

Gerelateerd
In 2016 was 12,8 procent van de werkzame personen werkzaam in een veiligheidsgerelateerd beroep. In 2013 was dit 12,6 procent. Van alle werkzame personen in een beroep dat gekwalificeerd is als veiligheidswerker was 60 procent werkzaam bij de overheid. Van alle werkzame personen in een veiligheidsgerelateerd beroep werkte in 2016 ruim één op de vijf bij de overheid.

Ook de gezondheidszorg en de bedrijfstak informatie- en communicatie zijn belangrijke werkgevers voor personen in een veiligheidsgerelateerd beroep. 22 procent van de werkzame personen in een veiligheidsgerelateerd beroep werkte in 2016 in de gezondheids- en welzijnszorg en 13 procent in de bedrijfstak informatie en communicatie.

Van het aantal studenten in het middelbaar en hoger onderwijs dat in het schooljaar 2016/’17 ingeschreven stond volgde 9,8 procent een veiligheidsgerelateerde studie. In 2013/’14 was dit 9,3 procent. De toename van het aantal studenten dat een veiligheidsgerelateerde studie doet, kwam volledig voor rekening van het hoger onderwijs. Binnen het wetenschappelijk onderwijs is de richting Rechten dominant. Binnen de veiligheidsgerelateerde studies in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs is de richting Techniek, waaronder ICT-opleidingen, het grootst.