Rapport Oostvaardersplassen vertraagd

Het advies over nieuw beleid voor het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen verschijnt later. Eerder werd gemikt op eind maart, maar de opgelaaide maatschappelijke discussie over het onderwerp leidt tot vertraging. De commissie-Van Geel verwacht haar bevindingen nu rond 25 april te kunnen presenteren.

De afgelopen tijd was er veel kritiek over hoe wordt omgegaan met de herten, konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen. In de winter gaan in het gebied veel dieren dood omdat ze niet mogen worden bijgevoerd. Critici wijzen er onder meer op dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan. Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland toch bij te voeren.

De commissie laat weten dat ze de recente ontwikkelingen wil meenemen in haar advies aan de provincie en nog een aantal personen en instanties wil consulteren.

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland had de commissie medio vorig jaar ingesteld nadat de verantwoordelijkheid voor het beheer van het Rijk naar de provincie was gegaan.

Rapport Oostvaardersplassen vertraagd
Rapport Oostvaardersplassen vertraagd (Foto: ANP)