Online gebruik van overheidswebsites groeit

Bijna driekwart van de Nederlanders van 12 jaar of ouder maakte in 2017 gebruik van een overheidswebsite. Een jaar eerder lag dat aantal 4 procentpunten lager. Nederlanders waren op deze sites vooral op zoek naar informatie. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS-onderzoek ICT-gebruik, huishoudens en personen.

In 2017 bezocht 73 procent van de Nederlanders een overheidswebsite. Dat zijn zo’n 10,7 miljoen mensen. Onder overheidswebsites vallen onder andere sites van burgerzaken van gemeenten of de belastingdienst, webpagina’s waar adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven, waar informatie te vinden is over sociale voorzieningen of waar alles te vinden is over officiële documenten zoals paspoort, rijbewijs, trouw- of geboorteakte.
Ook websites van andere publieke instanties worden tot overheidswebsites gerekend, zoals de websites van waterleveranciers, gezondheids- en onderwijsinstellingen.

Vooral informatie
Van de Nederlanders die websites van overheden en publieke instanties bezochten was ruim twee derde op zoek naar informatie. Bijna de helft heeft documenten gedownload, iets meer dan de helft stuurde documenten via internet terug. Websites van overheidsinstanties werden door meer mensen geraadpleegd dan websites van andere publieke instanties, respectievelijk 68 procent tegen 54 procent.

Hoogopgeleiden
85 procent van de 25- tot 45-jarigen maakte in 2017 gebruik van een overheidswebsite. Hoogopgeleiden gebruikten deze websites vaker dan middelbaar- of laagopgeleiden. Het percentage hoogopgeleiden dat de sites bezocht is twee keer zo groot als het percentage laagopgeleiden. Mannen hebben vaker via internet contact met overheidsinstanties en andere publieke instanties dan vrouwen. Ongeveer 76 procent van de mannen maakte gebruik van een overheidswebsite, en bijna 70 procent van de vrouwen.

Top drie
Hoewel Nederlanders in 2017 koplopers zijn in internetgebruik binnen de Europese Unie, staan ze niet op de eerste plaats als het gaat om het gebruik van overheidswebsites. Ons land valt net buiten de top drie van landen waar de burgers het meest op overheidswebsites te vinden zijn. Volgens de Europese onderzoeksmethode heeft 79 procent van de Nederlanders tussen 16 en 75 jaar van de digitale overheid gebruik gemaakt.

Denemarken, Zweden en Finland scoorden in 2017 hoger, 83 procent of meer. Het aandeel was in veel Zuid- en Oost-Europese landen aanzienlijk kleiner. In de Europese Unie gebruikte 49 procent van de burgers een overheidswebsite.