Demonstratie tegen beleid Oostvaardersplassen

In de buurt van het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen bij Lelystad is een demonstratie begonnen tegen het beleid dat wordt gevoerd voor de zogeheten grote grazers in het natuurgebied. Volgens de organisatie zijn een paar honderd betogers aanwezig.

In de winter gaan in het gebied veel dieren dood omdat ze niet worden bijgevoerd. Dat leidde deze koudeperiode tot maatschappelijke onrust. De provincie besloot daarom de dieren toch extra eten te geven tot eind deze maand. De actievoerders willen niet dat "het probleem elk jaar terugkeert". Ze hebben zich verzameld op een stuk grond langs een dijk. Er worden toespraken gehouden en er zijn protestborden met teksten als 'voorkom dierenleed'.

In het gebied leven herten, konikpaarden en Heckrunderen. Critici wijzen erop dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan.

Gedeputeerde Staten van Flevoland komen waarschijnlijk nog voor de zomer met een voorstel voor een nieuwe aanpak van het beheer in de Oostvaardersplassen.

Demonstratie tegen beleid Oostvaardersplassen
Demonstratie tegen beleid Oostvaardersplassen (Foto: ANP)