'YouTube weigert blanken en Aziaten bij sollicitatie'

Voormalig YouTube werknemer Arne Wilberg heeft de googledochter aangeklaagd wegens discriminatie. Blanke en Aziatische sollicitanten werden geweerd, ten faveure van diverse etnische minderheden.

Wilberg heeft negen jaar bij Google gewerkt, waarvan vier jaar bij YouTube. Hij stelt dat het bedrijf quota zou hebben gesteld voor het aannemen van minderheden. Mensen bij YouTube werden geadviseerd om gesprekken met sollicitanten af te wijzen als het geen vrouwen waren, of als de sollicitanten blank of Aziatisch waren. Deze werden direct afgewezen.

Een woordvoerder van Google zegt over het sollicitatiebeleid tegenover de Wall Street Journal "Dat doen we op basis van hun prestaties, niet op basis van identiteit. Tegelijk proberen we een diverse groep mensen te vinden die aan de taakomschrijving voldoen."

Wilberg, een blanke man, stelt dat hij is ontslagen om zijn ras en geslacht.