'Vredesgesprekken Taliban zonder voorwaarden'

De Afghaanse president Ashraf Ghani heeft woensdag opstandelingen van de Taliban een aanbod gedaan tot vredesbesprekingen "zonder voorwaarden". Ghani erkent de Taliban daarmee als politieke groepering in het politieke proces dat is gericht op het beëindigen van meer dan zestien jaar oorlog.

Het aanbod werd gedaan aan het begin van een internationale conferentie om een aanzet tot vredesonderhandelingen te beginnen. Ghani stelde een wapenstilstand en vrijlating van gevangenen voor. Hij zei ook bereid te zijn om een herziening van de grondwet te aanvaarden als onderdeel van een deal met de Taliban. Die weigerden tot nu toe directe gesprekken met de regering in Kabul aan te gaan.

De opmerkingen van Ghani zijn politiek gezien opmerkelijk omdat de president de Taliban in het verleden "terroristen" en "rebellen" heeft genoemd.

'Vredesgesprekken Taliban zonder voorwaarden'
'Vredesgesprekken Taliban zonder voorwaarden' (Foto: ANP)