Brede steun voor Polen-aanpak Timmermans

Onder de EU-lidstaten is brede steun voor de manier waarop de Europese Commissie probeert Polen in het gareel te brengen. De wetten waarmee de Poolse regering de rechterlijke macht onder politieke controle brengt baart veel landen zorgen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Nederland en Denemarken.

Vicevoorzitter Frans Timmermans bracht in december het zwaarste instrument (artikel 7) in stelling, waardoor Polen zijn stemrecht in de EU zou kunnen verliezen. De Nederlander praatte dinsdag in Brussel de EU-ministers voor Europese Zaken bij over zijn dialoog met de conservatieve regering in Warschau. De Bulgaarse vicepremier Ekaterina Zaharieva, die het overleg voorzat, zei daar erg positief over te zijn.

De dialoog is pas nuttig als die resultaten oplevert, zei Timmermans. Hij verwacht op korte termijn een reactie op zijn aanbeveling om vier wetten aan te passen. "Ik blijf hoopvol dat we positieve stappen zullen zien."

Fundament van de EU

De rechtsstaat is het fundament van de EU en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is daar een van de belangrijkste bouwblokken van, vatte Timmermans de positie van de ministers samen. Polen heeft wel het recht om zijn rechtssysteem te reorganiseren, maar dat kan nooit een excuus zijn om politieke controle over de rechtspraak te krijgen, betoogde hij.

Als de Poolse reactie en het vervolg van de dialoog niet naar tevredenheid zijn, zullen de ministers een oordeel moeten vellen. In eerste instantie moeten zij dan de vraag beantwoorden of er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending van de Europese waarden. Een vervolgstap zou kunnen zijn Polen zijn stemrecht te ontnemen, maar dat kan alleen als alle EU-landen het daarmee eens zijn. Hongarije heeft al gezegd die stap niet te zullen steunen.

Brede steun voor Polen-aanpak Timmermans
Brede steun voor Polen-aanpak Timmermans (Foto: ANP)