Mannen geven massaal DNA af voor Nicky Verstappen

De politie en Openbaar Ministerie zijn tevreden over het verloop van de eerste DNA-afnamedag rondom het onderzoek Nicky Verstappen. Zaterdag om 10 uur gingen op 6 locaties de deuren open. De hele dag was er een constante toestroom van mannen die hun DNA kwamen afgeven.

Positieve reacties
De reacties waren positief en er werd vertrouwen uitgesproken in de professionaliteit van de politiemensen die meewerkten aan de afnamen. De sfeer op de locaties was ontspannen. Slechts op twee locaties in Landgraaf ontstond heel even een langere wachttijd, maar dat werd opgelost door de inzet van zogeheten mobiele brigades.

In de loop van zondagmiddag worden de eerste opkomstcijfers van zaterdag bekendgemaakt in het dossier Nicky Verstappen op politie.nl. Dit wordt vervolgens iedere dag bijgewerkt.

21.500 uitnodigingen 
De komende 14 dagen wordt bij 17.500 mannen die inmiddels een brief hebben gekregen, DNA afgenomen. In de loop van de komende week krijgen nog eens 4.000 mannen een uitnodiging. Deze mannen woonden in 1998 in delen van de gemeenten rondom de Brunssummerheide of in Heibloem, maar nu elders in Limburg of daarbuiten. Daarmee komt het totaal genodigden op 21.500.

Geen brief, toch DNA afstaan?
Er zijn ook mannen die spontaan, zonder uitnodiging, DNA willen afstaan om op die manier een bijdrage te leveren. Projectleider Hans Ramaekers: ‘We merken dat er een enorme bereidwilligheid is om mee te doen en daar zijn we blij mee. Ook van mensen die geen brief hebben gekregen en toch willen meewerken. Er is een lange periode van zorgvuldige voorbereiding en selectie aan voorafgegaan om tot de groep van 21.500 uitgenodigde mannen te komen. We richten ons tijdens de afnameperiode dan ook specifiek op deze groep. Mocht u toch een dringende reden hebben om DNA af te staan, dan wil de politie daarvoor een uitzondering maken.‘

Mannen geven massaal DNA af voor Nicky Verstappen (Foto: Politie.nl)
Mannen geven massaal DNA af voor Nicky Verstappen (Foto: Politie.nl)