Politie: 'Telegraaf is te voorbarig'

In een Telegraaf-artikel meldde de krant maandag dat de politie onvoldoende geld heeft voor opleidingen. De krant baseert zich echter op conceptversies van stukken en trekt daaruit voorbarige conclusies. In het artikel wordt slechts een deel van het opleidingsbudget beschouwd. Er zijn bij de politie meerdere budgetten waarmee onderwijs en opleidingen worden bekostigd.

De politie vindt opleiden belangrijk en het is een continu onderwerp van gesprek. Het grootste deel van het budget voor ontwikkelen en opleiden, ongeveer 70 miljoen euro, gaat naar de Politieacademie en wordt besteed aan de basispolitieopleidingen voor nieuwe medewerkers en aan vervolgopleidingen (vakspecialistisch onderwijs) voor medewerkers die al langer bij de politie werken.

Daarnaast verzorgen ook andere (externe) partijen opleidingen. Over de verdeling van dit budget, in totaal 22 miljoen euro, wordt nog nagedacht. De cijfers die de Telegraaf maandag hierover publiceerde zijn nog onderwerp van bespreking. Het is daarom te vroeg om de conclusies te trekken dat voor belangrijke onderdelen van politiewerk geen opleidingsgeld beschikbaar is, zoals de krant doet.

Politie: 'Telegraaf is te voorbarig' (Foto: stockfoto politie.nl)
Politie: 'Telegraaf is te voorbarig' (Foto: stockfoto politie.nl)