Ollongren: 'Buitenlandse giften aan politieke partijen beperken'

Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken (D66) is van plan om giften aan politieke partijen vanuit het buitenland aan banden te leggen, omdat "ongewenste beïnvloeding van de Nederlandse democratie moet worden voorkomen". 

Een commissie onder leiding van oud-ChristenUnievoorzitter Kars Veling deed onderzoek naar het functioneren van de Wfpp: de Wet Financiering Politieke Partijen die in 2013 in werking trad en onder meer regelt dat grotere giften openbaar moeten worden gemaakt. Een van de belangrijkste adviezen van de commissie-Veling is om giften vanuit het buitenland te verbieden, met uitzondering van donaties die gedaan worden door Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen. Ollongren 'kan hier wel iets mee' en komt na de zomer met een wetsvoorstel om buitenlandse giften te beperken. 

De commissie deed nog meer adviezen. Zo zou de grens waarboven giften openbaar gemaakt moeten worden, van 4500 naar 2500 euro moeten worden verlaagd.

Daarnaast is de Wfpp volgens Veling "niet de plek om organisatorische eisen aan de politieke partijen te stellen". De overheidssubsidie voor politieke partijen gaat namelijk alleen naar partijen met meer dan duizend leden. Een wijziging zou grote gevolgen hebben voor de PVV van Geert Wilders: omdat zijn partij (buiten Geert zelf) geen leden heeft krijgen ze nu geen subsidie (en geen contributie) en zijn ze dus voor een belangrijk deel afhankelijk van giften. Dat zou veranderen als de subsidie grotendeels wordt gebaseerd op het aantal zetels in de beide Kamers van de volksvertegenwoordiging.

In de afgelopen twee jaar ontvingen er slechts twee partijen een bedrag van meer dan 4500 euro uit het buitenland: de SP ontving een gift van ruim 25.000 euro van een voormalig partijlid dat nu in Bangladesh woont, en de PVV ontving zo'n 130.000 euro van de Amerikaanse conservatieve denktank Horowitz Freedom Center.

De vraag is dus maar of de PVV-leider blij gaat worden van dit aankomende wetsvoorstel. Hij heeft in ieder geval nog wel een beetje moeite om giften aan partijen en giften aan partijleden uit elkaar te houden: