'Burgemeester Baco' krijgt tien jaar wachtgeld

De opgestapte burgemeester Stefan Huisman van het Brabantse Oosterhout hoeft de komende tijd niet op een houtje te bijten. Voor de komende tien jaar kan hij gebruik maken van de wachtgeldregeling voor politici. Huisman stapte afgelopen week op vanwege overmatig drankgebruik tijdens diensttijd. Later bleek ook dat hij niet altijd zijn handen thuis kon houden.

Aangezien de bourgondische ex-burgervader 59 is, is hij tot zijn AOW-leeftijd verzekerd van wachtgeld. In tegenstelling tot de WW, de uitkering voor werkloos geraakte gewone burgers, krijgen politici hun wachtgeld ook als ze zelf opstappen. Er geldt trouwens wel een sollicitatieplicht.

De wachtgeldregelingen zijn omstreden en vormen regelmatig aanleiding tot een debat. De regelingen werden al wat versoberd, maar ze zijn nog steeds een stuk ruimhartiger dan de Werkloosheidswet. Zo wordt het eerste jaar 80% uitgekeerd (in plaats van 75%) en is er een eindejaarsuitkering. In de afgelopen jaren werd er zo'n twintig miljoen uitgekeerd aan politici in ruste.

In BN De Stem valt overigens te lezen dat men in Oosterhout al vóór zijn herbenoeming in 2015 op de hoogte was van het drankprobleem van Huisman, maar hem desondanks een nieuwe termijn gunde.