30 onderzoeken om massavernietigingswapens

De afgelopen jaren is dertig keer een strafrechtelijk onderzoek ingesteld vanwege de export van materialen die geschikt zijn voor het maken van massavernietigingswapens of ballistische raketten. Het gaat om zaken als productie- en testapparatuur, chemicaliën en halffabricaten.

Dat blijkt uit een inventarisatie sinds 2012 waarover de ministers Ank Bijleveld (Defensie) en Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer schrijven. Volgens hen hebben de onderzoeken voor zover die zijn afgerond "in vrijwel alle gevallen tot een veroordeling geleid".

Directeur Onno Eichelsheim van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) omschreef Nederland in september in een interview met het ANP als een "supermarkt"voor landen die technologie proberen te krijgen voor de ontwikkeling van massavernietigingswapens. Hij noemde daarbij Iran, Pakistan en Syrië bij naam.

30 onderzoeken om massavernietigingswapens
30 onderzoeken om massavernietigingswapens (Foto: ANP)