Handhavingsverzoek om 'herinneringsbrief' Postcode Loterij

Naar aanleiding van klachten op social media gaat de Consumentenbond een handhavingsverzoek indienen  bij de Kansspelautoriteit (KSA) over de ‘herinneringsbrief’ die de Postcode Loterij begin januari stuurde. De brief, die reclame bevatte, leidde tot boze reacties omdat hij sterk op een betalingsherinnering lijkt.

Op social media klaagden ontvangers van de brief massaal dat ze op het verkeerde been waren gezet en onnodig waren geschrokken. Op de geadresseerde witte envelop stond op de voorzijde alleen ‘herinnering’, waardoor veel consumenten dachten dat het om een onbetaalde rekening ging. Vervolgens bleek dat het een mailing van de Postcode Loterij betrof, waarin gevraagd werd het lotnummer uit een eerdere brief van de loterij te activeren. Misleidend en ongepast, vindt de Consumentenbond.

Eftelingtickets
Drie jaar geleden, in 2015, diende de Consumentenbond ook een handhavingsverzoek in bij de KSA vanwege een reclamebrief van de BankGiro Loterij die gratis Eftelingtickets leek te bevatten. Dit leidde ertoe dat de Goede Doelen Loterijen (waaronder de Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Vrienden Loterij) een jaar lang hun reclamepost hebben voorgelegd aan de KSA voordat die werd verstuurd. De Consumentenbond verwacht dat de KSA ook nu passende maatregelen zal nemen.