Jan Pieterszoon Coenschool verandert naam

De Amsterdamse Jan Pieterszoon Coenschool zegt de naam uit het koloniale verleden vaarwel. De school in de Indische Buurt haalt de naam van de gevel omdat ouders en leraren bezwaren hebben tegen de naam van de man die een rol speelde in de kolonisering van Indonesië.

Directrice Sylvie van de Akker meent dat de naam absoluut niet meer bij de school past. "De naam strookt niet meer met de kernwaarden die wij als school hebben'', zegt directrice over het voornemen.

De naam van Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) is de laatste jaren omstreden geworden. Coen was gouverneur-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in toenmalig Nederlands-Indië. Historici zijn het vrijwel unaniem met elkaar eens dat hij daar een bloedig koloniaal bewind voerde, waardoor duizenden doden vielen.

Volgens de directrice is het idee voor naamsverandering al meer dan drie jaar onderwerp van gesprek is bij personeel, ouders van leerlingen en buurtbewoners. "Wij zijn de enige multiculturele school in een bijzondere buurt. De naam van Coen past niet bij onze visie en uitstraling van tolerantie en verscheidenheid die wij met deze school willen uitdragen''.

Discussie
Er is al langere tijd discussie in Nederland over door het verleden besmette namen. Vorig jaar diende een actiegroep bij de gemeente Utrecht een verzoek in om de J.P. Coenstraat in de wijk Lombok te veranderen, omdat Coen volgens hen een koloniale massamoordenaar was die de hele bevolking van de Molukse Bandaeilanden uitroeide ten gunste van handelsbelangen.

In Hoorn is het standbeeld van J.P. Coen al jaren onderwerp van discussie. De gemeenteraad besloot in 2012 het beeld te laten staan, maar met een aangepaste tekst waarbij melding wordt gemaakt van de wandaden.

J.P. Coen (Foto: Wikipedia Commons)
J.P. Coen (Foto: Wikipedia Commons)