Steeds meer 80+'ers aan het werk

In september 2017 hadden 2.700 werknemers van 80 jaar of ouder betaald werk. Zo’n 2.300 80-plussers (85 procent) hadden een vast arbeidsverband, 400 mensen hadden een flexibel contract. Dit blijkt uit een analyse van het CBS naar aanleiding van vragen van RTL.

Steeds meer ouderen kunnen in grote vitaliteit hun niet-arbeidzame leven consumeren, zo meldde het CBS al in Trends in Nederland. Ze fietsen, zwemmen, gaan op stap met de kleinkinderen en maken verre reizen. Een klein aantal werkt gewoon door. Volgens cijfers uit de Polisadministratie stonden in september 2017 nog 2.700 80-plussers als werknemers op de loonlijst, oftewel 0,35 procent van alle 80-plussers.

Onder hen zijn ruim drie keer zoveel mannen als vrouwen. Tweeduizend 80-plussers werkten in deeltijd, de meesten niet meer dan hooguit anderhalve dag per week (maximaal 12 uur). Zevenhonderd 80-plussers hadden een voltijd dienstverband. De meesten, (85 procent) hadden een vast contract, 15 procent werkte met een flexibel contract.

Detailhandel & landbouw
De meeste 80-plussers met een arbeidsverband werken in de groot- en detailhandel en de financiële dienstverlening. In de gezondheidszorg en het onderwijs is het aantal oudere werknemers relatief gering.

Relatief hoog is het aantal ouderen in de verhuur en het beheer van onroerend goed en in de landbouw, beide relatief kleine bedrijfstakken. Een mogelijke reden dat bijvoorbeeld boeren langer doorwerken, is dat zij moeilijk iemand kunnen vinden aan wie zij het bedrijf over kunnen doen.

Steeds meer 80+'ers aan het werk (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
Steeds meer 80+'ers aan het werk (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)