Leerlinge mag van rechter niet mee op ski-reis

Een leerlinge van het Romboutscollege in Sittard mag van de rechter niet mee op de ski-reis die de school heeft georganiseerd. De reden is dat de leerlinge meerdere afspraken met voeten getreden heeft en volgens het college 'niet corrigeerbaar is'. "Op deze ski-reis is oncorrigeerbaar gedrag ontoelaatbaar. Dit zou een gevaar kunnen opleveren voor haar of de andere deelnemers aan de reis. Deze verantwoordelijkheid wenst het Romboutscollege niet te dragen.”

Tijdens het kort geding, dat op 2 januari diende, eiste de leerlinge dat zij alsnog mee mocht op de skireis die op 4 januari begon en tot 9 januari duurt. De leerlinge die volgens het vonnis een vorm van autisme heeft en sociaal onhandig is vanwege pddnos/assproblematiek, heeft echter nogal wat moeite om zich aan de afspraken te houden, zo blijkt.

Na een schorsing die van december 2016 tot mei 2017 duurde, heeft zich in de loop van het schooljaar 2017 - 2018 een reeks van incidenten voorgedaan, waaronder spijbelen, lesverwijderingen, roken waar dat niet is toegestaan en het niet maken van strafwerk. Ook nadat de opstandige dame op 25 september 2017 door het Romboutscollege expliciet gewaarschuwd werd dat indien zij in haar gedrag zou volharden zij niet mee zou mogen op de reis, hebben zich dergelijke incidenten meermaals voorgedaan.

Helaas voor de dame in kwestie: de rechter stelde de school in het gelijk. In plaats van mee op ski-reis te mogen, mag ze nu de proceskosten en de griffiekosten uit eigen zak betalen.