Bijstand statushouders zorgt voor miljoenentekorten

De bijstandsuitkeringen voor voormalige asielzoekers (voornamelijk Syriërs en Eritreeërs) die nu een verblijfsstatus hebben gekregen en daarmee statushouder zijn geworden zijn dermate duur dat gemeenten miljoenen tekort komen om deze uit te kunnen keren. Het bedrag dat het rijk uittrekt om werklozen van gratis geld te voorzien is te laag. Dat meldt de NOS. Asielzoekers met verblijfsvergunning hebben recht op een bijstandsuitkering.

Het rijk houdt te weinig rekening met de enorme groei van het aantal bijstandsontvangers als gevolg van de grote stroom migranten. Divosa, de vereniging van leidinggevenden van sociale diensten, wil dat het rijk de tekorten gaat afdekken.

De belangrijkste oorzaak daarvan is dat er bij de vaststelling van de budgetten wordt gekeken naar de verwachtingen over de werkloze beroepsbevolking. Met een toename van het aantal statushouders - die ook een bijstandsuitkering willen - is onvoldoende rekening gehouden. Dat aantal groeide in en na 2015 hard. Veel asielzoekers werden erkend als vluchteling en kregen recht op een bijstandsuitkering. In totaal gaat het daarbij om ruim 90.000 mensen die jaarlijks honderden miljoenen kosten.

Gemeenten zijn overigens verplicht deze mensen zo snel mogelijk aan een baan of gratis opleiding te helpen, maar dat gaat dan vanzelfsprekend ten koste van een baan voor een niet-migrant, waardoor het probleem maar nauwelijks afneemt.

Asielzoekers met verblijfsvergunning - zogenaamde statushouders - zoals genoemd in bovenstaand bericht, hebben recht op een bijstandsuitkering.