Leerkrachten gaan volgende week weer staken

Leraren in het basisonderwijs gaan volgende week dinsdag opnieuw staken. Het ultimatum dat ze het kabinet hadden gesteld is verstreken en hun eisen zijn niet ingewilligd.

De ontevreden leerkrachten, onder leiding van actiegroep 'PO in actie', willen 1,4 miljard euro voor het basisonderwijs. Dat geld, 900 miljoen euro voor een salarisverhoging en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk, is bedoeld om het dreigende lerarentekort af te wenden. De basisschoolleraren vinden het bovendien oneerlijk dat hun collega's in het voortgezet onderwijs meer verdienen. Maar minister Arie Slob (Basisonderwijs) zegt niet meer te kunnen bieden dan de bijna driekwart miljard die in het regeerakkoord is afgesproken.

De actievoerders zeggen afgelopen weken "goede gesprekken met minister Slob" te hebben gevoerd. Maar die heeft niet meer dan begrip te bieden, stellen ze vast.

Oktober

Begin oktober hielden de leraren ook al een landelijke staking. Vrijwel alle basisscholen in het land bleven toen dicht en ongeveer 60.000 juffen en meesters kwamen naar het Zuiderpark in Den Haag om hun protest te laten horen. Volgende week dinsdag zal er niet zo'n grote landelijke bijeenkomst zijn. Leraren komen in sommige plaatsen wel in kleiner verband bij elkaar.

De Tweede Kamer buigt zich later deze week over de onderwijsbegroting. Er gaan geluiden op om het geld dat Slob uittrekt voor het verlichten van de werkdruk wat eerder beschikbaar te stellen. Nu komt het volle bedrag pas in 2021 vrij en moet het basisonderwijs het komend jaar doen met 10 miljoen. Als het kabinet het geld wat naar voren haalt, kunnen scholen eerder onderwijsassistenten en conciërges benoemen of de klassen verkleinen. Maar de coalitiepartijen houden die boot voorlopig af.

De acties in het basisonderwijs hebben de steun van de vakbonden, de schoolbesturen en de schoolleiders.

Leerkrachten gaan volgende week weer staken
Leerkrachten gaan volgende week weer staken (Foto: ANP)