'Landingsplek van Julius Caesar door Britse archeologen gevonden'

Archeologen van de Universiteit van Leicester denken de plek waar Julius Caesar in Engeland aan land ging gevonden te hebben.  Op een locatie in Kent die overeenkomt met beschrijvingen van de Romeinse veldheer in zijn boek De Bello Gallico zijn resten van een fort gevonden. Dit zou de eerste keer zijn dat er sporen gevonden zijn van de Romeinse invasie in 54 voor Christus. 

Een enorme vloot arriveerde in dat jaar in het toenmalige Britannia. In De Bello Gallico spreekt Caesar over een grote open baai, waar ruimte genoeg was om zijn 800 boten te kunnen ontschepen. Ook spreekt hij over een hoger gelegen gebied waar inheemse strijders zich terugtrokken na gevechten.

De grote vloot was vanuit het huidige Boulogne het Nauw van Calais overgestoken. Onderzoekers van de universiteit redeneerden dat het moest gaan om Pegwell Bay op het eiland Thanet in het zuidoosten van Engeland. 

"Deze baai is zo groot dat de hele Romeinse troepenmacht in één dag kon landen, zoals Caesar beschrijft", legt archeoloog Andrew Fitzpatrick uit. "Ook beschrijft Caesar hoe plaatselijke strijders zich verzamelden om de Romeinen tegen te houden, maar zich vervolgens terugtrokken op hoger gelegen grond toen ze zagen hoe groot de invasiemacht was. De verhalen komen overeen met kenmerken van het gebied rond Ramsgate."

Omdat de Romeinen na de landing al snel weer vertrokken ging men ervan uit dat de invasie weinig sporen had nagelaten. Archeologen vonden echter resten van een verdedigingslinie welke lijkt op Romeinse stellingen in Alésia, Gallië. Ook werden gebruiksvoorwerpen zoals een speerpunt en zoolspijkers aangetroffen. De Onderzoekers denken dat het een fort betreft wat in opdracht van Caesar is aangelegd om de vloot te beschermen. Het gebied is waarschijnlijk in totaal rond de 20 hectare groot. 

Na deze invasie veroverde Caesar geen gebied. Toch had zijn tocht wel degelijk invloed op de geschiedenis van de regio. Historici menen dat Caesar een Romeinse vazal in het zadel hielp. Daardoor kon Zuidoost-Engeland honderd jaar later makkelijker worden veroverd door keizer Claudius. 

"Dit legde het fundament voor de Romeinse bezetting van Engeland, Wales en delen van Schotland, die bijna 400 jaar duurde."

Restant van het Romeinse fort (Leicester University)
Restant van het Romeinse fort (Leicester University)

Opgravingen in Kent (Leicester University)
Opgravingen in Kent (Leicester University)