SP: asielzoekers eerlijk spreiden

De SP wil dat vluchtelingen eerlijker worden verdeeld over Nederland. Gemeenten met veel lage inkomens hebben tussen 2005 en 2015 meer dan drie keer zoveel asielzoekers opgevangen als gemeenten met veel hoge inkomens.Volgens Jasper van Dijk van de SP is die onevenwichtige spreiding 'funest voor het draagvlak'. Hij presenteert komende week een plan in de Tweede Kamer dat moet zorgen voor een betere spreiding.

Van Dijk wil onder meer dat vluchtelingen voortaan worden verdeeld naar de draagkracht van gemeenten. Die wordt berekend op basis van inwonertal, woningaanbod en het gemiddeld inkomen. Ook moet bij het zoeken naar een passende opvanglocatie rekening worden gehouden met het inkomensniveau van een wijk. Dat moet voorkomen dat de opvang uitsluitend in achterstandswijken terechtkomt. Van Dijk wil verder een maximum van driehonderd personen per locatie. Nu is driehonderd vaak het minimum.

SP: asielzoekers eerlijk spreiden
SP: asielzoekers eerlijk spreiden (Foto: ANP)