Coalitie stopt debat bindend referendum

De Tweede Kamer gunt de voorvechters van een bindend referendum geen nieuwe kans hun voorstel te verdedigen. De coalitie acht verder debat overbodig en vindt dat de kous maar eens af moet zijn.

Op aandringen van de regeringspartijen wordt donderdag over het voorstel gestemd. Het maakt, door het afhaken van het leeuwendeel van de voorstanders, geen schijn van kans.

SP-Kamerlid Ronald van Raak wilde opnieuw praten over het voorstel het zogeheten correctief referendum in de Grondwet op te nemen, omdat er inmiddels een nieuw kabinet is aangetreden. Van Raak heeft de verdediging van het voorstel overgenomen van D66, GroenLinks en PvdA, die zich hebben bedacht. In september maakten de coalitiepartijen, ook gewezen pleitbezorger D66, al heel duidelijk dat zij niet voor de grondwetswijziging voelen.

Coalitie stopt debat bindend referendum
Coalitie stopt debat bindend referendum (Foto: ANP)