'Rijkscultuurbestel aan verandering toe'

Het systeem waarmee het Rijk kunst en cultuur ondersteunt, is aan verandering toe. Dat zegt de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan voor de regering op dit gebied. Zo moeten stedelijke regio's een centralere rol krijgen.

De raad wil "meer erkenning en financiering" voor het culturele aanbod in de regio. Daarom moet er behalve de ondersteuning via het kunstenplan Basisinfrastructuur (BIS) en de fondsen, een derde poot komen: de Regionale culturele infrastructuur (RIS), overweegt het adviesorgaan.

Het beleid is nu sterk nationaal georiënteerd en vooral gericht op individuele instellingen, aldus de raad. Hij adviseert cultuurminister Ingrid van Engelshoven de regio's uit te nodigen met een "overtuigend en inspirerend plan" te komen.

Afstemmen

Die "zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur".

Lokale en regionale overheden en maatschappelijke, culturele en private partners zouden RIS-voorzieningen moeten samenstellen en mede financieren.

'Rijkscultuurbestel aan verandering toe'
'Rijkscultuurbestel aan verandering toe' (Foto: ANP)