'Werkloze ouders mishandelen vaker kind'

Kinderen die geregistreerd zijn als slachtoffer van kindermishandeling zijn naar verhouding vaak afkomstig uit eenoudergezinnen. Ook is het aantal geregistreerde slachtoffers relatief groot in gezinnen met niet-werkende ouders. Dit blijkt uit recent onderzoek dat door het CBS is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In 2014 stonden er 19.340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij de 14 Advies en Meldpunten Kindermishandeling (AMK).. Dit betekent dat 6 op de 1 000 kinderen geregistreerd waren als slachtoffer van mishandeling. Vooral jonge kinderen zijn relatief vaak slachtoffer. Van de kinderen tot en met 3 jaar werden 7 op de 1 000 kinderen geregistreerd als slachtoffer van kindermishandeling. Bij kinderen tussen 4 en 11 jaar waren dat er 6 op de 1 000. Kinderen tussen 12 en 17 jaar werden met 4 op de 1 000 kinderen het minst vaak geregistreerd als slachtoffer.

Eenoudergezin
Kinderen die slachtoffer zijn geworden van mishandeling zijn in 44 procent van de gevallen afkomstig uit een eenoudergezin. Van het totaal aantal kinderen onder 18 jaar woont 15 procent in een eenoudergezin Daarnaast komen slachtoffers minder vaak uit gezinnen met twee kinderen. Grote gezinnen met drie of meer kinderen of juist kleine gezinnen met één kind komen naar verhouding vaker voor in de registratiesystemen van de AMK’s.

Kinderen die geregistreerd zijn als slachtoffer van kindermishandeling komen naar verhouding vaak uit gezinnen waar beide ouders niet werken. Van de slachtoffers van kindermishandeling heeft bijna 40 procent twee ouders die niet werken. Ter vergelijking: van alle kinderen onder 18 jaar heeft ongeveer 10 procent ouders die beiden niet werken.

Het CBS bendarukt dat uit deze studie geen conclusies over oorzakelijke verbanden kunnen worden getrokken. In deze studie zijn alleen de geregistreerde gevallen van kindermishandeling meegenomen waardoor de prevalentie waarschijnlijk een onderschatting is van de werkelijkheid.

'Werkloze ouders mishandelen vaker kind' (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)
'Werkloze ouders mishandelen vaker kind' (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)