Rutte-III: Vijf keer twee ministers op een departement

Nu het regeerakkoord gepresenteerd is, wordt er volop overlegd én gespeculeerd over de verdeling van de ministersposten. Haagse bronnen melden dat er vijf ministeries komen met twee bewindspersonen, waarmee de ministersploeg zestien personen gaat tellen.

Op dit moment is er al een dubbel bezet departement, namelijk Buitenlandse Zaken. Naast Bert Koenders viel ook Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking) onder BuZa.

Daar zouden dan nog vier departementen bijkomen. Economische Zaken krijgt een aparte minister voor Landbouw, iets wat al langer rondging in het Haagse en internationaal gezien een logische stap is. Ook Onderwijs en Volksgezondheid worden dubbel bezet; bij de laatste komt een aparte portefeuille voor de langdurige- en ouderenzorg.

Als laatste krijgt het departement Veiligheid & Justitie twee ministers: één voor de rechterlijke macht en één voor het politieapparaat. Hiermee omzeilt Rutte behendig de vraag of dat departement, dat de afgelopen jaren veel problemen kende, weer gesplitst zou moeten worden. Het heeft veel weg van een oudhollands compromis, waar het risico ook nog eens over twee ministers en dus twee partijen wordt gespreid.

Als dit rijtje klopt, dan betekent dat dat enkele andere 'nieuwe posten' er niet komen. Genoemd werden bijvoorbeeld Immigratiezaken en een aparte post voor het hervormen van het belastingsysteem. Ook de aparte klimaatminister komt er dus niet (dat komt bij Economische Zaken).

We kennen elf ministeries. Samen met de vijf dubbelen komt dat op zestien: zes voor de VVD, vier voor CDA en D66 en twee voor de Christenunie.