Nieuw kabinet beperkt geslachtsregistratie

Het aankomende kabinet gaat paal en perk stellen aan het registreren van het geslacht van mensen. Overheden moeten waar mogelijk genderneutraal werken. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover door de NOS.

In het regeerakkoord VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen de punten terug die in het zogeheten Regenboog Stembusakkoord staan. Het gaat niet alleen om het mijden van geslachtsregistratie, zoals gewenst door transgenders en interseksuelen, maar ook dat in het Nederlandse buitenlandbeleid de rechten van de LHBTI's topprioriteit blijven.

Een andere belangrijk punt is dat Artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling wordt aangevuld. Hierin komt expliciet te staan dat discriminatie wegens seksuele oriëntatie niet is toegestaan. Dat geldt ook voor discriminatie op grond van een handicap.

Nieuw kabinet beperkt geslachtsregistratie
Nieuw kabinet beperkt geslachtsregistratie (Foto: ANP)