Boswachters zijn geweld tegen collega's beu

Nederlandse boswachters zijn in actie gekomen tegen het geweld dat natuurbeschermers elders in de wereld treft. Ze bieden dinsdag de Tweede Kamer een petitie aan waarin Nederland wordt opgeroepen mee te werken aan de totstandkoming van een VN-verdrag dat bedrijven verplicht de rechten van burgers te respecteren.

"Geweld tegen natuurbeschermers is gebruikelijker dan we denken", zeggen de initiatiefnemers. In landen als Colombia en de Filipijnen zijn burgers steeds vaker slachtoffer als zij hun leefomgeving proberen te beschermen tegen grootschalige landbouw, mijnbouw of andere bedreigingen. Het geweld zou in 2016 aan zeker tweehonderd mensen het leven hebben gekost.

De boswachters vinden dat de regering een voortrekkersrol moet gaan spelen bij het tot stand brengen van het VN-mensenrechtenverdrag voor bedrijven. Ook moet het verdrag de overheid verplichten de mensenrechten van natuurbeschermers te beschermen "ook op plekken buiten Nederland waar Nederlandse bedrijven actief zijn."

De petitie is ondertekend door 30.000 burgers en 25 natuur- en mensenrechtenorganisaties.

Boswachters zijn geweld tegen collega's beu
Boswachters zijn geweld tegen collega's beu (Foto: ANP)