Haven Rotterdam omarmt blockchain

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat werk maken van zogeheten blockchaintechnologie. Via blockchain kunnen transacties in een bepaalde keten veel sneller plaatsvinden. Daarmee moeten volgens de haven de kosten voor bijvoorbeeld logistiek 5 tot 10 procent omlaag kunnen.

Blockchain is een decentrale opslagmethode van data die door voor alle partijen in de keten tegelijkertijd toegankelijk is. De open structuur van blockchain zorgt ervoor dat transacties sneller en efficiënter uitgevoerd kunnen worden.

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf starten gezamenlijk een soort proeftuin waar concrete toepassingen en oplossingen worden ontwikkeld op basis van blockchain. Dit centrum gaat door het leven als BlockLab.

Een voorbeeld waarbij blockchain toegepast kan worden, is onder meer de energietransitie, waarbij bedrijven restwarmte onderling kunnen verhandelen en stadsbewoners elektriciteit. Ook bij het stroomlijnen van goederenstromen en andere havenlogistiek biedt blockchain mogelijk soelaas.

Haven Rotterdam omarmt blockchain
Haven Rotterdam omarmt blockchain (Foto: BuzzT)