Werknemer vaker thuis met burn-out

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts, meldt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten op basis van landelijke cijfers.

Vorig jaar vielen ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie 'psychische beroepsziekte'. "Het aantal blijft toenemen", aldus de organisatie. In totaal kwam er 6270 meldingen van beroepsziekten binnen.

Volgens de bedrijfsartsen komen de meeste beroepsziekten voor bij mannen (64 procent) en bij werknemers boven de 45 (ruim twee derde van alle meldingen). De branches waar werknemers zich het vaakst ziek melden zijn de bouw, de transportsector, de financiële sector, industrie, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Volgens de onderzoekers leiden beroepsziekten in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Werknemer vaker thuis met burn-out
Werknemer vaker thuis met burn-out (Foto: ANP)