Kamer wil debat met Blok verspilling bij politie

De Tweede Kamer wil minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) snel aan de tand voelen over de verkwisting van belastinggeld door de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie. De Kamer wil liefst volgende week al een debat met de bewindsman. 


De onderzoekscommissie-Ruys presenteerde dinsdag de conclusies van haar onderzoek naar de uitgaven van de cor, die jarenlang op veel te grote voet leefde. De commissie kwam onder meer tot de slotsom dat de politietop "onvoldoende krachtig" op de cor heeft toegezien. Blok erkent dat de controle op de bestedingen van de cor "beter had gemoeten".

De cor besteedde vele tonnen aan snoepreisjes en feestjes, van het geld dat eigenlijk bedoeld was voor de reorganisatie en vorming van de Nationale Politie. De korpsleiding was op de hoogte maar greep nauwelijks in. De toenmalige verantwoordelijke minister, Ivo Opstelten, trad al af, zij het om een andere kwestie.

Op verzoek van CDA-Kamerlid Chris van Dam wordt een debat zo snel mogelijk ingepland. SP'er Ronald van Raak zou voordien nog graag allerlei betrokkenen horen om beter beslagen ten ijs te komen.

Kamer wil Blok bevragen over verspilling
Kamer wil Blok bevragen over verspilling (Foto: ANP)