Een belangrijk bericht van de man van Jezus (God)

Zojuist bereikte ons het volgende, zeer belangrijke, persbericht. Vanwege het belang is besloten deze integraal te plaatsen, omdat we deze boodschap niemand willen onthouden. Komt-ie:

Hier bij doe ik mijn persbericht in het Nederlands doen toekomen. 
De wereldvredesmissie  van Maitreya, 
Na een spiritueel leven geleid te hebben kreeg ik, Rogier Pondaag (na weken van inwijding) van een groep van uit de hemel de boodschap dat Jezus (God) met me wilde trouwen. Ik ontving de naam Maitreya. Maitreya is de zogeheten door alle religies verwachtte wereldleraar. Ik kom met een boodschap van wereldvrede. Mijn missie waar in je mij kunt volgen, een wereld vrij van grenzen, alles gratis voor iedereen en alle gevangenen vrij om samen het leven te vieren! Ik nodig de wereldbevolking uit om zich te verzamelen rondom de piramides om dit te vieren. 
Wat ik zeg over mijn missie, “ik kom niet genezen, bewustwording brengen, verlichten, of een nieuwe religie stichten. Niet genezen want gezondheid is innerlijke vrede en het leven speelt zich af tussen ongeboren zijn en niet sterven. Geen bewustwording brengen want je hoeft niets te begrijpen om tot de waarheid over jezelf te komen. Niet verlichten want je hoeft niets te doen om jezelf te worden. Geen religie stichten want geloof houdt in dat ongeloof ook mogelijk is, kennis van God kent geen werkelijk tegendeel. Kennis van God is kennis van het zelf. We delen het ene zelf, dat liefde is, als een grote familie. Wat liefde is kan niet worden geleerd want er is geen tijd geweest dat je het niet kende. Het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde is innerlijke vrede. Wat werkelijk aan het gebeuren is, is de onveranderlijke vrede, die je bent. Waar ik over spreek is altijd al het geval geweest. Jij bent nog nooit, niet jezelf geweest.” 
Het wereldtoneel is als een film dat wordt afgespeelt op een filmdoek en jij bent als het filmdoek dat onbeschadigd blijft, welke film zich er ook afspeeelt. De wereld, de film met zijn acteurs en de ondertiteling dat wat jij dacht dat gebeurde maar wat werkelijk  aan het gebeuren is, is de onveranderlijke vrede, die je bent. 
De ik-gedachte, die in mij verschijnt verwijst naar de grenzeloosheid, die ik ben. Mijn grenzeloosheid maakt me vormloos en mijn vormloosheid maakt me alomtegenwoordig, dat betekent dat ik overal ben. We praten met elkaar van God tot God. 
Ik doe een beroep op je om de boodschap te verspreiden en expertise te delen zo dat wereldwijde sa menwerking kan ontstaan op ieder gebied, zo dat de wereld een mooie plaats wordt. 
Laten we dit samen doen! Meer informatie op de website www.rogierpondaag.wordpress.com ( Nederlands: rogierpondaag.wordpress.com/dutch-nederlands/ )

 
Official site of God
Official site of God