Buma: 'boze burger' wil meer normen en waarden

De 'boze burger' wil niet minder herkenbare tradities, niet minder waarden en normen. "Zij willen meer", aldus CDA-leider Sybrand Buma. Het verabsoluteren van vrijheid en gelijkheid en een ,,vals" vooruitgangsdenken hebben de 'gewone' Nederlander volgens hem verweesd achtergelaten.

"Het zijn vergeten waarden die terug moeten worden gebracht in het hart van de politiek", betoogde Buma maandagavond in Amsterdam waar hij de H.J. Schoo-lezing gaf. Volgens hem komt een samenleving alleen duurzaam vooruit als gedeelde tradities, normen en waarden worden gekoesterd.

Populistische partijen als de PVV zien de ,,pijn" van de boze burger maar geven geen ,,fundamentele antwoorden". Zij doen volgens hem aan ,,symptoombestrijding zonder samenhangende visie". Buma ziet het antwoord ,,in onze lange West-Europese traditie" waarbij niet het individualisme voorop staat, maar de collectieve waarden. ,,Die traditie plaatst de mens niet op een voetstuk, maar maakt hem juist bescheidener."

Buma: 'boze burger' wil meer normen en waarden
Buma: 'boze burger' wil meer normen en waarden (Foto: ANP)