Geld voor recordaantal energieprojecten

In de eerste helft van dit jaar is aan een recordaantal van ruim 4500 projecten voor duurzame energie subsidie toegekend. Met de toezeggingen is een bedrag gemoeid van ruim 5,8 miljard euro, meldt het ministerie van Economische Zaken

Het betekent een ruime verdubbeling van het aantal gesteunde projecten ten opzicht van de laatste helft van vorig jaar. Toen kregen een kleine 2200 projecten steun uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). In de eerste helft van 2016 ging het nog maar om 986 projecten.

Zonnepanelen

Voor het eerst gaat het meeste geld (ruim 2,8 miljard euro) naar projecten waarbij elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen. In totaal is aan deze categorie bijna 4400 keer subsidie toegekend. Tweede is windenergie op land, met 2,2 miljard euro voor 68 projecten.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) laat weten dat de technologieën om elektriciteit uit zonlicht op te wekken een steeds lagere kostprijs hebben. Hij noemt het goed om te zien dat mede daardoor "de bijdrage van zonnestroom aan de Nederlandse energieproductie duidelijk is toegenomen".

De SDE+ is het belangrijkste middel van de Rijksoverheid om de doelstellingen van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023 te halen. De in de eerste helft van dit jaar toegekende subsidies moeten daar voor 1,1 procentpunt aan bijdragen.

Van de in totaal 4673 aanvragen in deze periode (voor bijna 7,1 miljard euro) zijn er 4530 toegekend. Minister Kamp laat aan de Tweede Kamer weten dat er sinds 2008 aan 29.500 projecten subsidie is gegeven. Hiervan is volgens hem inmiddels 24 procent gereed. Van de overige projecten is 62 procent nog in ontwikkeling en 14 procent is onhaalbaar gebleken.

Geld voor recordaantal energieprojecten
Geld voor recordaantal energieprojecten (Foto: BuzzT)