Gezakt meisje na rechtzaak nog steeds gezakt

Een meisje uit Noord-Brabant dat de uitslag van haar vwo-examen aanvocht bij de rechter, heeft geen gelijk gekregen. Ze blijft dus gezakt, en kan niet beginnen aan haar vervolgopleiding.

De leerling kwam (naar eigen zeggen) 0,05 punt tekort voor haar examen Frans. Over dat examen was veel te doen, omdat enkele vragen onduidelijk waren waardoor er meerdere antwoorden goed zouden zijn. Daarop paste het CvTE, de eindverantwoordelijke instantie voor de examens, de normering aan.

Volgens de leerling en haar advocaat was die aanpassing echter onvoldoende, en niet in overeenstemming met wat via een tweet was gecommuniceerd. Daarop stapte ze naar de rechter, die de zaak met het oog op het startende schooljaar versneld in behandeling nam.

De rechtbank was echter van mening dat het College voor Toetsen en Eindexamens binnen de regels heeft gehandeld. Het CvTE laat weten blij te zijn met de uitspraak en ziet zich gesterkt in haar overtuiging dat het normeringssysteem deugt, maar begrijpt ook dat het examen beter moet:"Dat het examen Frans de volgende keer beter moet, is voor het CvTE duidelijk. Samen met het onderwijsveld kijken we naar verbeterpunten."