Vaker bezwaar tegen orgaandonatie

Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming geeft voor orgaandonatie is gestegen tot 1,71 miljoen. Dat zijn er 152.000 meer dan begin vorig jaar, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

Tegelijkertijd zijn er ook meer mensen die juist wel toestemming geven voor orgaandonatie. Hun aantal is sinds begin 2016 toegenomen met 36.000 tot 3,6 miljoen. Volgens het statistiekbureau laten nu iets meer dan 700.000 mensen de beslissing of organen verwijderd mogen worden over aan nabestaanden.

Inmiddels staan er ruim zes miljoen mensen (twaalf jaar of ouder) geregistreerd in het donorregister. Dat komt overeen met 41 procent van de Nederlanders in die leeftijdsgroep. Van de geregistreerden geeft 28 procent geen toestemming voor orgaandonatie.

In september vorig jaar is een wetswijziging aangenomen in de Tweede Kamer, waardoor alle personen ouder dan achttien per post gevraagd wordt of zij al dan niet orgaandonor willen zijn. Wanneer iemand na twee berichten nog niet gereageerd heeft, wordt aangenomen dat hij of zij geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. Dat betekent dat na overlijden de organen en weefsels van de persoon gebruikt kunnen worden voor transplantatie en wetenschappelijk onderzoek. Nabestaanden kunnen wel bezwaar maken tegen deze beslissing.

De maanden nadat de nieuwe wet werd aangenomen vorig jaar waren er volgens het CBS veel meer Nederlanders die zich inschreven in het donorregister (al dan niet als donor). De nieuwe regels moeten nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer en zijn dus nog niet van kracht.

Vaker bezwaar tegen orgaandonatie
Vaker bezwaar tegen orgaandonatie (Foto: ANP)