Evolutieleer uit Turkse schoolboeken

De evolutietheorie van Darwin is uit het nieuwe leerplan voor Turkse scholen geschrapt. Turkse scholieren krijgen er alleen zijdelings over te horen in de biologieles, voor de rest komt het onderwerp pas aan de orde op de universiteit. "Voor scholieren is het toch te hoog gegrepen", zei minister van Onderwijs Ismet Yilmaz dinsdag.

Die houding noemt Mustafa Balbay van oppositiepartij CHP beledigend voor scholieren. "Je geeft een achttienjarige het recht om te kiezen en om gekozen te worden, maar niet om over de evolutietheorie te leren", schamperde hij.

Het nieuwe curriculum verlangt ook dat religieuze scholen, die in aantal toenemen, kinderen bijbrengen dat de 'jihad' vaderlandslievend van geest is.

De voorzitter van de Bond van Onderwijzend en Wetenschappelijk Personeel (Egitim-Is) is niet te spreken over het nieuwe curriculum. Het nieuwe beleid dat de evolutietheorie in de ban doet, schrijft ook voor dat alle scholen over een gebedsruimte beschikken. "Dit vernietigt de seculiere en wetenschappelijke grondslagen van het onderwijs", zei voorzitter Mehmet Balik. Hij meent dat de veranderingen worden doorgevoerd om afwijkende ideeën uit te bannen. "Het gaat om generaties die vragen stellen, dat is waar de regering bang voor is", zei Balik.

Evolutieleer uit Turkse schoolboeken
Evolutieleer uit Turkse schoolboeken (Foto: ANP)