Energiebedrijven willen toch geen CO2 opslaan

Een groot proefproject rond de opslag van koolstofdioxide (CO2) in een gasveld onder de Noordzee staat op losse schroeven. De energiebedrijven ENGIE en Uniper, die nieuwe kolencentrales hebben op de Maasvlakte bij Rotterdam, trekken zich terug uit het project uit kostenoverwegingen. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer dinsdag op de hoogte gesteld van het besluit.

Het opvangen en opslaan van het broeikasgas CO2 is wat het kabinet betreft een "onmisbare ontwikkeling" om de klimaatdoelen te halen. Maar het doel voor de korte termijn, 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 dan in 1990, komt volgens Economische Zaken niet in gevaar.

Kamp betreurt het dat ENGIE en Uniper zijn afgehaakt. De bedrijven trekken zich officieel pas halverwege september terug uit het zogeheten Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject. In de tussentijd gaat het Havenbedrijf Rotterdam op zoek naar alternatieven. De minister gaat nadat de terugtrekking officieel is geworden, ook kijken of ENGIE en Uniper teveel ontvangen subsidiegeld moeten terugbetalen.

Niet meer levensvatbaar
Uniper acht het project "niet meer levensvatbaar", ook al is dat volgens een woordvoerder van het bedrijf "een bittere pil". Hij stelt dat het draagvlak voor het afvangen en opslaan van CO2 uit kolencentrales 'afbrokkelt'. Bovendien is de toekomst van die centrales uiterst onzeker. "Het is nog een groot vraagteken wat het uitfaseren van kolenenergie precies gaat betekenen", legt een woordvoerder uit. De Tweede Kamer wil van kolenstroom af, maar heeft niet vastgesteld wanneer precies. Intussen laat nieuw beleid op zich wachten, omdat de kabinetsformatie zich voortsleept.

Volgens Uniper is het nu beter om andere bedrijven in het Rotterdamse havengebied te zoeken voor de proef, waarvoor ook Europees geld beschikbaar is. De woordvoerder denkt aan industriële bedrijven die veel energie gebruiken. "Daar is geen onzekerheid over het voortbestaan."

Energiebedrijven willen toch geen CO2 opslaan
Energiebedrijven willen toch geen CO2 opslaan (Foto: ANP)