Geen hoger salaris voor leerkrachten basisschool

Er is in de onderwijsbegroting geen ruimte voor een salarisverhoging voor leerkrachten in het primair onderwijs. Dat hebben de demissionaire bewindslieden Bussemaker en Dekker vandaag per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Morgenvroeg beginnen veel basisscholen een uur later, om met die korte staking aandacht te vragen voor betere arbeidsvoorwaarden.

Volgens Dekker is het "in ons aller belang dat wij oog hebben voor de aantrekkelijkheid en de waardering voor het beroep. Salaris is daarbij niet de enige doorslaggevende factor." Kortom: de VVD-staatssecretaris wil het beroep aantrekkelijker maken zonder de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Er is een tekort van duizenden leraren aan het ontstaan, en de minister neemt diverse maatregelen om dat aan te pakken. Een ervan is het reïntegreren van werkloos thuis zittende bevoegde leerkrachten (dat zouden er zesduizend zijn). Hiervoor worden zogenaamde speeddates georganiseerd. Klein nadeel is wel dat de werkloze leraren vaak in andere regio's thuis zitten, dan waar de vacatures bestaan.

Verder komt er een scholingsbudget waarmee je je vanuit het bedrijfsleven kan omscholen tot het onderwijs. Voor docenten in het voortgezet onderwijs moet het eenvoudiger worden om over te stappen naar het primair onderwijs (waarbij ze dus kennelijk wel een schaal terug moeten in salaris).